Welkom!

Voor u ligt het midterm-magazine ‘Met gepaste trots’ van de opleiding HRM. Want hoewel we van de daken willen schreeuwen hoe leuk het is om te werken en te studeren aan de opleiding Human Resources Management van de Hogeschool van Amsterdam (trots), zien we natuurlijk ook dat er werk aan de winkel blijft en vinden we een zekere bescheidenheid ook op zijn plaats (gepaste trots).

Om u de gelegenheid te geven een goed beeld te vormen van onze opleidingsvarianten (voltijd en deeltijd), nemen we u in dit magazine graag mee in onze zelfevaluatie. Wat vinden we goed gaan, waar zien we kansen en verbeteringen, hoe kijkt het werkveld daar tegenaan en hoe de studenten?

Deze zelfevaluatie is tot stand gekomen op basis van gesprekken met betrokkenen uit alle geledingen van de voltijd- en deeltijdvariant: studenten, docenten, ondersteuners, alumni, lectoraat, het werkveld, opleidingscommissie, examencommissie, toetscommissie en curriculumcommissie.

Belangrijk om te vermelden is dat we voor de voltijdvariant standaard 1, 2, 3 en 4 hebben beschreven en voor de deeltijdvariant standaard 1 en 4. De deeltijdvariant zal in het najaar van 2022 gezamenlijk met de andere economische deeltijdopleidingen een midterm review organiseren over de andere standaarden.

We kijken nu al uit naar het moment waarop we met elkaar van gedachten kunnen wisselen hierover. Want daar hechten wij veel waarde aan; de meedenkkracht van sparringpartners. Waarom?

Pao Lin Oei Opleidingsmanager Human Resource Management Voltijd

David de Vries Opleidingsmanager FBE Deeltijdacademie