Dankwoord

We hopen dat u dit magazine met net zoveel plezier heeft gelezen als wij er aan hebben beleefd om het te maken. Aan deze zelfevaluatie hebben veel mensen meegewerkt binnen en buiten onze opleiding. We willen graag iedereen bedanken die tijd heeft vrijgemaakt voor het delen van ervaringen, voor het uitvoeren van evaluaties op onderdelen, voor het schrijven of reviewen van stukken, voor het opmaken van afbeeldingen, editen van filmpjes en voor het technisch bouwen van dit magazine. Bedankt!


Bronnenlijst

  • Dochy, F., Berghmans, I, Koenen, A.K. & Seegers, M. (2015). High impact learning. Utrecht: Lemma/Boom.
  • Fioole, W., & van Wely, D. (2019). Basisboek Management Vaardigheden. Van zelfkennis naar leiderschap. Bussum, Uitgeverij Coutinho bv.