Resultaten medewerkers


Aan de medewerkers van FBE (‘niet-docenten’) zijn ook vragen voorgelegd. Hier was de initiële response 92 en de daadwerkelijk bruikbare response 60.

De eerste vraag ging over de definitie van duurzame ontwikkeling van Brundtland. Ruim driekwart van de respondenten vindt deze stelling volledig en een kwart vindt dat de stelling aanvulling behoeft. Deze scores komen in de buurt van de student enquête (80% volledig en 20% aanvulling).

Bij vraag drie gaat het om een aantal stellingen, zie de grafiek hieronder. Wat opvalt is dat 59% duurzaamheid een belangrijk thema vindt. De duurzame bedrijfsvoering van de HvA is bij 57% niet goed bekend. Volgens 59% moet duurzaamheid moet een speerpunt worden. En ruim 2/3 van de respondenten geeft aan meer kennis op te willen doen over duurzaamheid.

En om de werkzaamheden op mijn afdeling te verduurzamen antwoordt 19% er direct mee aan de slag te kunnen, 48% moet eerst overleggen met collega’s en 32% geeft aan hulp nodig te hebben.

Bijna 34% geeft aan niet extra te willen betalen voor een duurzamer aanbod in de kantine terwijl 43% zegt hiertoe wel bereid te zijn. Van deze laatste groep geeft ca. 50% aan bereid te zijn tot 20% extra te willen betalen. Dat komt globaal overeen met de response bij docenten. En voor studenten liggen deze percentages een stuk lager. Voor de complete rapportage mail naar duurzaamheid.fbe@hva.nl