Kate Raworth eerste Professor of Practice

Op 23 januari hield Kate Raworth haar ceremoniële reden, waarbij ze werd benoemd tot Professor of Practice van de HvA. Haar boek rond het thema 'doughnut economics’ is een inspirerend gedachtengoed voor velen binnen de HvA. En meer in de breedte wordt ‘inclusive economic thinking’ een belangrijk thema, evenals de transitie van meer klassiek economisch denken naar nieuwe modellen. Haar rol zal met name vanuit de Faculteit Business en Economie verder vorm gaan krijgen.


Wat kan ik doen?

We hopen dat het tijdschrift nieuwe inzichten heeft geboden en dat ze je aan het denken hebben gezet. We zijn ook benieuwd naar je mening over deze wijze van communiceren, want we zijn van plan om in het vervolg het tijdschrift vaker in te zetten als middel om nieuws te delen en horen graag hoe jullie dit ervaren hebben.

Mocht je je afvragen wat jíj kan doen om een stapje dichterbij duurzaam onderwijs te leveren lees dan vooral de volgende tips:

  • Denk na over: ‘wat duurzaamheid betekent voor jouw vak?’
  • Ga het gesprek aan met je collega’s
  • Evalueer je modules en ga na of duurzaamheid al onderdeel is
  • Bekijk of het onderdeel is van je leerdoelen en beoordelingscriterium
  • Ga het gesprek aan binnen de werkveldcommissies
  • Vergroot je kennis over duurzaamheid d.m.v. professionalisering en scholing