Ambitie en doel

De Faculteit Business en Economie (FBE) wil binnen een paar jaar toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid in drie facetten: onderwijs, onderzoek en facilitaire voorzieningen. Om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken is eind 2019 een quickscan uitgevoerd middels een enquête onder studenten, docenten en medewerkers. De belangrijkste resultaten van docenten en studenten gericht op het onderwijs vind je in dit tijdschrift. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, zijn alle resultaten van de enquête via deze link beschikbaar. Daarnaast besteden we aandacht aan Kate Raworth en aan de grondstoffenvisie van de HvA (en UvA). Aan het eind van dit tijdschrift wordt ingegaan op concrete tips wat jij kan doen om bij te dragen aan een duurzame(r) faculteit.

Wie zijn wij?

Econoom en in mijn vrije tijd imker. Ik wil in het “bij”-zonder graag “bij”-dragen aan groene daken op alle HvA gebouwen, plus een groene omgeving. Een business case voor een groen dak FMB is in voorbereiding. Op dat dak komt een insecten B&B (project van studenten ondernemerschap FBE) en een bijenkast. En als jonge opa wil ik graag een betere wereld helpen nalaten.

Godewijn Aldershoff

Vanuit mijn oogpunt draagt het onderwijs een verantwoordelijkheid om studenten iets over duurzaamheid, klimaatverandering bij te brengen. Ik heb dit zelf ervaren doordat ik tijdens mijn bachelor International Business and Management Studies aan de HvA, een scriptie over duurzaam ondernemerschap in de textielindustrie heb geschreven. Hierna veranderde mijn gedrag als consument. Mijn reis in duurzaamheid was hiermee van start gegaan. Ik ging regelmatig naar evenementen en lezingen om mijn kennis op dit gebied te vergroten en leerde mensen kennen die dezelfde interesses hebben. Ik gun onze studenten dat ze ook zo’n reis mogen ervaren.

Tuanh Lam

Waarom eigenlijk duurzaamheid?

‘Wat is duurzaamheid en waarom moeten we ons daar mee bezig houden?’ Dit zijn belangrijke en veelgehoorde vragen. Voor ons is het begrip duurzaamheid, hoewel belangrijk, soms ook een uitgehold begrip. Bij de International Days van AMSIB gaf Patagonia een inspirerend betoog waarin de spreker het had over ‘being responsible’. Het zijn andere woorden dan ‘duurzaamheid’, maar ze dienen wel eenzelfde doel: je verantwoordelijkheid nemen om een leefbare wereld na te laten voor volgende generaties.

Hieronder vind je een overzicht van activiteiten die het afgelopen half jaar zijn ondernomen door programmamanagement FBE:

  • Een nulmeting gestart in oktober 2019 onder docenten, studenten en medewerkers waarvan de resultaten in dit tijdschrift gedeeld worden.
  • Op 10 oktober de Dag van Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs, een evenement georganiseerd in samenwerking met het projectteam Grondstoffenvisie o.l.v. Joep de Hoog met drie gastsprekers uit het bedrijfsleven (Kromkommer, Fairchain en Join the Pipe) en een afvalanalyse door RENEWI.
  • In december 2019 is een ‘Roadmap verduurzaming FBE 2020-2022’ voorgelegd aan het management van FBE. Dit is als leidraad omarmd.
  • Op 23 januari 2020 is Kate Raworth als Professor of Practice geïnaugureerd. Kate zal betrokken worden bij verduurzaming van onderzoeks- en onderwijsactiviteiten binnen FBE.
  • Een Sustainability Ambassadors Programma voor studenten is opgericht om studentenbetrokkenheid bij duurzaamheid te vergroten. Volg deze link om het verhaal te lezen van Hella Boon, één van de ambassadeurs.

We wensen je veel leesplezier en hopen dat 2020 een mooi jaar wordt om je verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een duurzame faculteit. Voor ons is een belangrijke vraag: wat wordt jouw volgende stap? Godewijn Aldershoff Tuanh Lam Programmamanagement Duurzaamheid Faculteit Business en Economie