Grondstoffenvisie


Naast het onderwijs roept het thema duurzaamheid ook veel vragen op bij het afvalbeleid van de HvA. Waarom scheiden we onze afval nog niet? Dit is een gecompliceerd vraagstuk waar projectleider Joep de Hoog en zijn team, samen met 35 studenten, over deze kwestie buigen om tot een oplossing te komen. Op deze pagina lees je meer over de grondstoffen visie en de pilots die komende periode geïnstalleerd worden op bepaalde HvA-locaties.

Afval In samenwerking met medewerkers en studenten willen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) beter omgaan met afval. De UvA en HvA hebben de ambitie uitgesproken pionier te willen worden op het gebied van duurzaamheid. Door een duurzamere aanpak te hanteren op het gebied van afval kan een grote bijdrage worden geleverd aan deze ambitie. In deze nieuwe aanpak wordt aandacht besteed aan onderdelen zoals inkoop, gebruik, inzameling, logistiek en verwerking. Het doel is door een bewustere aanpak te hanteren, de productie van afval te verlagen. Wanneer toch afval vrijkomt willen de UvA en HvA een zo duurzaam mogelijk manier van afvalverwerking gebruiken waarbij circulariteit wordt bevorderd.

“Wist je bijvoorbeeld dat je van 70 koffiebekers of 250 gram kantoorpapier één wc rol kunt maken?“

Pilots In het tweede semester van het schooljaar 2019-2020 gaan de UvA en HvA in de praktijk testen wat de beste aanpak is om duurzaam om te gaan met afval. Het is belangrijk dit goed uit te zoeken voordat een nieuw afvalcontract wordt afgesloten. De UvA en HvA willen graag samenwerken met afvalpartners die van ons afval (grondstoffen voor) nieuwe producten maken. Dit is alleen mogelijk wanneer het afval van de UvA en HvA goed gesorteerd, zonder vervuiling wordt aangeleverd. Als de afvalstromen namelijk vervuild zijn kan een afvalverwerker besluiten het afval niet aan te nemen. Het afval wordt dan vervoerd naar een verbrandingscentrale waar de minst duurzame manier van afvalverwerking wordt toegepast. Naast dat dit extra kosten met zich meebrengt, is het daardoor niet meer mogelijk (grondstoffen voor) nieuwe producten van het afval te maken. Om deze reden is het erg belangrijk om uit te zoeken hoe de UvA en HvA ervoor kunnen zorgen het afval zo goed gesorteerd en ‘schoon’ mogelijk aan de afvalverwerker wordt gegeven.

“Of op basis van één kilo etensresten drie kilometer kan rijden in een elektrische personenauto?”

Hoe wordt dat gedaan? De UvA en HvA gaan verschillende manieren van afval scheiden testen. Steeds meer bedrijven scheiden hun afval. Meestal gaat dit door het aanbieden van verschillende afvalbakken, zoals voor plastic, papier, gft en etensresten, restafval en soms ook koffiebekers (zie manier 1). Maar is dit ook de beste manier zodat het afval goed gesorteerd en schoon aan de afvalverwerker kan worden gegeven?

Manier 1

Vanaf april tot juli zullen medewerkers en studenten enerzijds op deze manier afval scheiden bij gedeeltes van het Science Park bij faculteit FNWI. Op gedeeltes van locatie Leeuwenburg en Wibauthuis (kantine en vierde verdieping) gaan studenten en medewerkers op een andere manier afval scheiden, namelijk in zogenoemd ‘nat afval’ en ‘droog afval’. Nat afval bestaat voornamelijk uit afval wat je kunt eten en drinken of hiermee in contact is geweest. Bij droog afval hoort het overige afval. In deze situatie worden ook koffiebekers apart ingezameld en komt naast elke printer een bak voor papier.

Bij de tweede manier van afval scheiden sorteert het afvalverwerkingsbedrijf na inzameling het natte en droge afval in stromen die goed gerecycled kunnen worden. In de eerste situatie doen studenten en medewerkers dit zelf. Soms kan het alleen lastig zijn om te bepalen welk afval in welke bak hoort. Wist je bijvoorbeeld dat een kassabon i.v.m. de gebruikte coating niet hoort bij papier, maar restafval? En een gebruikte papieren zakdoek bij het gft-afval gegooid mag worden? Afvalverwerkingsbedrijven hebben technieken die precies analyseren hoe afval gesorteerd moet worden om hier nieuwe producten en materialen van te maken.

Manier 2

Eind juni zal blijken welke manier van afval scheiden voor de UvA en de HvA het best werkt. Wanneer dit bekend is zal het najaar worden besteed aan het vinden van een geschikt afvalverwerkingsbedrijf om mee samen te werken. Vanaf januari 2021 start de nieuwe samenwerking met dit afvalverwerkingsbedrijf en wordt de nieuwe aanpak bij alle gebouwen van de UvA en HvA geïmplementeerd. En ja, dan gaan we eindelijk overal afval scheiden!

Wil je meer weten?

Houd de website www.slimenduurzaam.nl in de gaten. Hier zal binnenkort meer informatie over dit project op verschijnen.

Team

Jasper Bok Jan Buursma Joep de Hoog Suus Rood