Trends

Hoe verhouden de cijfers van open dagen, meelopen, SKC en inschrijvingen zich tot elkaar?

  • De cijfers van de open dag International Business NL zijn pas beschikbaar vanaf 25 maart 2017, dat maakt het lastig om de totale bezoekersaantallen van de open dagen in de afgelopen drie studiejaren te analyseren.


  • In 2018 waren er iets meer inschrijvingen voor een SKC dan in 2017. Het percentage mensen dat de SKC heeft afgerond met een positief resultaat was in beide jaren gelijk: rond de 72%.


  • In 2019 waren er een stuk minder inschrijvingen voor de SKC dan in 2018: een daling van 24%. Ook het aantal afrondingen met een positief resultaat is lager in 2019: 60% t.o.v. 72% in 2018.


  • Bij HRM is de afgelopen drie jaar een daling te zien in alle onderdelen van het instroomproces.


  • De opleidingen die in 2019 meer inschrijvingen hadden dan in 2018 (Accountancy, Commerciële Economie, Bedrijfskunde en Finance & Control 3-jarig traject), hebben ook allemaal meer afgeronde SKC’s dan in 2018. Enige uitzondering hierop is International Business fast-track.


  • Hetzelfde geldt voor opleidingen die in 2019 minder inschrijvingen hadden dan in 2018 (Finance & Control, HRM, FTA), deze opleidingen hadden ook minder afgeronde SKC’s in 2019 dan in 2018. Enige uitzondering hierop is International Business. In drie jaar tijd is het aantal studenten dat start aan een opleiding bij FBE gedaald met 14%.