Interactief lesgeven op afstand

Online lessen met Virtual Classroom

In Brightspace kun je Virtual Classroom opstarten om met jouw studenten live in contact te komen om bijvoorbeeld een les te geven. Je kunt slides uploaden en digitaal tekeningen op je slides maken. Daarnaast kun je een poll afnemen om je les interactiever te maken.

Een gebruiksvriendelijke tool waarmee docenten en studenten snel vertrouwd zijn geraakt, zo kunnen we de reacties op onze oproep om de eerste ervaringen met de Virtual Classroom in Brightspace te delen wel samenvatten. Of het nou om groepjes van vijf gaat of om een virtuele collegezaal die uitpuilt met ruim 100 studenten.

Iedereen is erg tevreden met de faciliteiten en ondersteuning die het mogelijk maakte om naar online onderwijs om te switchen. En men is ondertussen door schade en schande wijs geworden.

"Les één: iedereen op mute, vragen stellen via de chat!" Dat het wennen is voor docenten en studenten staat buiten kijf. Vooral, geeft Eva Haug aan, als studenten hun camera niet aanzetten. "En ik 1,5 uur alleen naar mijn eigen gezicht kon kijken." Meer docenten geven aan de real-life interactie met studenten te missen, of het ontbreken daarvan ronduit lastig te vinden, en dat er minder ruimte lijkt te zijn voor 'het gezellige babbeltje'.

Een student die zit te dagdromen, tik je normaal gesproken op de schouders en houd je bij de les. In de Virtual Classroom zegt Gert Klein daar nog geen modus in te hebben gevonden. "Ik hoop dat werkelijk contact met de 'sleepers' kan worden gemaakt. Die zomaar eens heel hard aan het werk kunnen zijn, alleen registreer je dat niet als docent."

Als de techniek je in de steek laat op een HvA-locatie, kan je terugvallen op het whiteboard. "Bij een online les voel je je echt machteloos", zegt Agnes Tay. Verder somt Agnes meer voor- dan nadelen op. "Je creativiteit en onderzoekend vermogen worden geprikkeld. Je voelt de trots als het gelukt is de poll en andere extra tools toe te passen en de waardering van studenten."

Wat zeggen studenten?

Via docenten ontvangen we ook al de eerste reacties van studenten. "Ik vind de virtuele lessen heel goed werken en vind ze even nuttig als een normale les", tekende Leontien van Geffen op bij een tweedejaarsstudent Digital Marketing. "Het gaat prima", hield een andere student het kort. De feedback die Rachel van Velzen verzamelde bij studenten ("Virtual classroom werkt prima!") leverde een flink aantal tips op. "Sommige docenten kondigen de online lessen pas heel laat aan (2 uur van tevoren). En misschien dat ervoor gezorgd kan worden dat ze open blijven staan, zodat je een les later nog ter controle een keer kan terugkijken."

Tips & Tricks

Je kunt het ontwerp van reguliere contactonderwijs niet kopieren voor online onderwijs. Online onderwijs vraagt een andere aanpak, een doordacht ontwerp. Gebruik de virtuele klas spaarzaam. Niet alle lessen hoeven vervangen te worden door een online virtuele klas. Zet de virtuele klas alleen in als het echt een toegevoegde waarde heeft. Maak bijvoorbeeld kennisclips van je instructie of uitleg over een kennisdomein en koppel je kennisclips aan verwerkingsopdrachten die studenten buiten de virtuele les (samen) maken.

"Probeer ook vooral veel uit samen met je collega's. Door samen te oefenen waren onze docenten uitstekend voorbereid op het online werken", aldus Evelien van Geemen.

Kijk voor meer tips op de website van Edulab.

Virtual Classroom kan worden gebruikt voor een interactieve les, live discussies, een vragenuurtje en nog veel meer.