Het afgelopen medezeggenschapsjaar 2018-2019 was voor de deelraad FBE in veel opzichten een bijzonder jaar.


  • Nog nooit eerder verwelkomden we zoveel nieuwe leden in de medewerkers- en studentgeleding. Teamvorming was een uitdaging, maar na een behoorlijk aantal trainingsmiddagen is het toch een hechte club mensen geworden.
  • Het aantal brieven geschreven aan het faculteitsbestuur was nog nooit zo hoog. Veel brieven waren constructief, maar wel scherp van toon.
  • We werden deelgenoot in het cultuurtraject binnen de opleiding CommerciĆ«le Economie. Een dossier vol haken en ogen.
  • We hebben een studentlid uit de raad verwijderd wegens onvoldoende aanwezigheid en bijdrage aan het raadswerk.
  • We werden geconfronteerd met het omvangrijke dossier investeringsplan Finance & Accounting waarbij de documenten elkaar in razend tempo opvolgden. Dit dossier gaat ook het komende studiejaar de raad nog bezighouden.
  • De decaan van FBE is vertrokken. De deelraad is daarom intensief betrokken bij de opvolgings- en benoemingsprocedure. Het uitgebrachte advies van de deelraad werd helaas door het College van Bestuur niet in alle facetten opgevolgd.
  • Aan het eind van het seizoen namen we afscheid van een medezeggenschapper pur sang, Peter Fonkert, die altijd borg stond voor scherpe debatten en stevige opvattingen die tot interessante en diepgaande discussies leidden.In de deelraad zijn:

12 zetels voor studenten

12 zetels voor medewerkers

De deelraad heeft:

  • Instemmingsrecht
  • Adviesrecht
  • Initiatiefrecht

De deelraad praat regelmatig met de decaan

De deelraad werkt met een Dagelijks Bestuur en vijf commissies