DEELRAAD FACULTEIT BUSINESS & ECONOMIE IN CIJFERS

Vergaderingen

15 raadsvergaderingen

8 overleggen van het Dagelijks Bestuur met het faculteitsbestuur

Belangrijkste gespreksonderwerpen

  • Huisvesting
  • Investeringsplan van het Cluster Finance & Accounting
  • Faculteitsbegroting 2019 studievoorschotmiddelen
  • Onderwijs- en Examenregelingen

Correspondentie

De deelraad heeft 26 brieven gestuurd aan de decaan

Trainingen

4 trainingsmiddagen:

  • Vaagheidszone en speerpuntentoets
  • Debatteren
  • 2 verdiepende trainingssessies over Investeringsplan van het Cluster Finance & Accounting

Teammiddagen

Besproken onderwerpen:

  • Huisvesting
  • Jaarplan faculteit
  • Onderzoek


Uitgaven deelraad

Budget € 18.400,-

Uitgaven € 5.907

Kom meer te weten over de deelraad

De deelraad publiceert regelmatig artikelen op de medezeggenschapswebsite van de HvA. Hier vind je ook onze jaarplanning, agenda's en verslagen. In studiejaar 2018-2019 is de website ook in het Engels beschikbaar.